Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 235 Tuyên truyền CCHC năm 2023 19 16/02/2023
2 102 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu 7 17/01/2023
3 2328 Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 19/12/2022
4 1343 Khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 5 04/11/2022
5 1863 V/v chấn chỉnh hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông 13 19/10/2022
6 1484 Kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2030 4 04/10/2022
7 1157 V/v tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 6 18/07/2022
8 1144 Rà soát TTHC đẩy mạnh DVCTT 5 06/07/2022
9 595/QĐ-UBND ình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu 8 01/06/2022
10 508 Điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 747/KH-STTTT ngày 31/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)" 6 08/04/2022
11 265 Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022 8 03/03/2022
12 140 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 10 27/01/2022
13 1990 Kế hoạch CCHC năm 2022 27 15/12/2021

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down