Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 352 /STTTT-BCVTCNTT Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong dịp lễ 03/4 và 01/5/2018 24/04/2018
2 344 /STTTT-TTBCXB Tuyên truyền một số nội dung 20/04/2018
3 301 /STTTT-BCVTCNTT Theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GrandCrad 12/04/2018
4 296 /STTTT-TTBCXB Tuyên truyền một số nội dung 10/04/2018
5 276/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc Sở 15 02/04/2018
6 252 /STTTT-TTBCXB Tuyên truyền một số nội dung 27/03/2018
7 206 /GP-STTTT Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh 12/03/2018
8 189 /STTTT-TTBCXB Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2018 06/03/2018
9 175 /STTTT-TTBCXB Tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2018 01/03/2018
10 171/STTTT-BCVTCNTT Báo cáo hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng 75 01/03/2018
11 166/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban định kỳ 1 28/02/2018
12 160/KH-STTTT Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2018 28/02/2018
13 127 /KH-STTTT Kế hoạch tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 12/02/2018
14 116 /STTTT-TTBCXB Tuyên truyền một số nội dung 07/02/2018
15 118 /STTTT-BCVTCNTT Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về hoạt động viễn thông 07/02/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Email: BANBIENTAP@LAICHAU.GOV.VN

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.