Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 2451/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châugiai đoạn 2021-2020 13 30/10/2020
2 1400/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về tỷ lệ nội dung, thời lượng dành cho trẻ em và việc chấp hành các quy định về quảng cáo 11 25/09/2020
3 917/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính; xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu 5 20/07/2020
4 924/Kl-STTTT Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử 3 25/06/2020
5 Không có Thể lệ Cuộc thi và gợi ý về đề tài cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) 15 01/12/2019
6 861/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền một số nội dung 14 09/08/2019
7 521/TB-STTTT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Cuộc họp ngày 22/5/2019 14 24/05/2019
8 397/TB-STTTT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Cuộc họp ngày 25/4/2019 12 26/04/2019
9 355 / TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc Sở 13 24/04/2019
10 321/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Giám đốc Sở 15 13/04/2019
11 356 / TB-STTTT Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban tháng 4/2019 6 12/04/2019
12 289/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2019 14 28/03/2019
13 266/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban tháng 3/2019 13 21/03/2019
14 159/ TB-STTTT Kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị Giao ban tháng 2/2019 11 20/02/2019
15 150/BC-STTTT Báo cáo việc rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018 17 15/02/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang