SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 70/QĐ-STTTT Quyết định Về việc thanh tra đột xuất quản lý thông tin thuê bao dịch vụ viễn thông di động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14/04/2023
2 1233/KH-UBND Truyền thông, quảng bá tỉnh Lai Châu năm 2023 2 07/04/2023
3 4224 Triển khai Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 129 09/11/2022
4 13 Kết quả tuyển dụng, công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức 122 01/11/2022
5 195 Phe duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 100 28/10/2022
6 40/KL-STTTT Kết luận thanh tra Đột xuất việc quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 89 11/01/2022
7 3685/KH-UBND Kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng xã chuyển đổi số, xã thông minh tại Sin Suối Hồ - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu 22 10/11/2021
8 1068/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30 22/10/2021
9 3141/HD-UBND Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ 222 04/10/2021
10 862/KL-STTTT Kết luận việc kiểm tra đột xuất việc phát hành một số xuất bản phẩm có văn bản thu hồi của Cục Xuất bản, In, Phát hành 9 17/06/2021
11 2451/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Lai Châugiai đoạn 2021-2020 30 30/10/2020
12 2451/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 7 30/10/2020
13 1400/KL-STTTT Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về tỷ lệ nội dung, thời lượng dành cho trẻ em và việc chấp hành các quy định về quảng cáo 67 25/09/2020
14 917/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính; xuất bản, in, phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu 9 20/07/2020
15 924/Kl-STTTT Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử 11 25/06/2020
2676 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down