Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 27/2020/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao 2 30/09/2020
2 09/2020/TT-BTTTT Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh 7 24/04/2020
3 06/2020/TT-BTTTT Ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo lưu chiểu 3 03/04/2020
4 204/STTTT/TTBCXB V/v cung cấp file âm thanh hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình phòng, chống bệnh Covid-19 (nCoV) 6 20/02/2020
5 71/TTCS-TTTH V/v tuyên truyền tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra 8 07/02/2020
6 144/STTTT-TTBCXB V/v cung cấp file âm thanh nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra 3 07/02/2020
7 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 7 03/02/2020
8 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 2 03/02/2020
9 2100/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020 85 20/09/2019
10 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN 9 05/09/2019
11 08/2019/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất 3 16/08/2019
12 912/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu 21 12/08/2019
13 15/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức hỗ trợ phương tiện nghe xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 4 23/07/2019
14 13/2019/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu 13 22/07/2019
15 765/QĐ-UBND Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông 3 16/07/2019

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang