SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 01/2023/TT-BTTTT Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương 01/02/2023
2 11/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, Phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện 11 29/07/2022
3 20/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh 2 20/07/2022
4 04/2022/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông 1 22/06/2022
5 25/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính 2 12/04/2022
6 09-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 35 25/02/2022
7 14/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 27/01/2022
8 14/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 17/01/2022
9 169/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 17/01/2022
10 53/KH-UBND Kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu năm 2022 2 07/01/2022
11 31/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 4 31/12/2021
12 1862/QĐ-TTg Quyết định về việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2 04/11/2021
13 08/2021/TT-BTTTT Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện , điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 3 14/10/2021
14 1335/KH-STTTT Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở 3 09/09/2021
15 1391/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số của Cục Thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 3 08/09/2021
2805 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down