SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Giới thiệu
Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)


I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ & Tên

Chức Vụ

Liên Hệ

1
Đ/c Nguyễn Minh Hiệu

Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.668

Email:hieunm.sotttt@laichau.gov.vn

 

2

Đ/c Trần Văn Sáu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.188

Email: sautv.sotttt@laichau.gov.vn

3
Đ/c Phạm Quang Cường
Phó Giám đốc

 

Cơ quan: 02133.791.568

 

Email: cuongpq.sotttt@laichau.gov.vn

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

1. Đồng chí Nguyễn Minh Hiệu – Giám đốc Sở

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

1.2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo phân cấp quản lý của tỉnh.

1.3. Phụ trách các lĩnh vực: Chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn, an ninh mạng; thông tin đối ngoại.

1.4. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác: cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; tổng hợp; công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũngvà các công tác khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

1.5. Là Chủ tài khoản Sở,là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

1.6. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở.

2. Ông Trần Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở

2.1. Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực: Bưu chính, chuyển phát; Viễn thông, tần số vô tuyến điện; Công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông.

2.2. Là chủ tài khoản ủy quyền; giúp Giám đốc phụ trách các công tác: Thi đua – khen thưởng; Đào tạo, bồi dưỡng; Công tác Đoàn thể; phụ trách công tác an ninh quốc phòng, quân sự; hành chính, quản trị; tham mưu, tổng hợp; quy chế dân chủ, dân vận chính quyền; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí; xây dựng nông thôn mới; đề tài, sáng kiến; nghiên cứu khoa học.

2.3. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3. Ông Phạm Quang Cường –Phó Giám đốc Sở

3.1. Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Báo chí, truyền thông (xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình; thông tin điện tử và thông tin cơ sở).

3.2. Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác: Sở hữu trí tuệ; quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; Phòng chống cháy nổ; Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; pháp chế.

3.3. Giúp Giám đốc phân loại và xử lý văn bảntrên hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử.

3.4. Theo dõi và chỉ đạo: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản.

II. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM

1. Văn Phòng:

 Điện thoại: 02133.791.558 - Fax: 02133.791.559 / Email: vp.sotttt@laichau.gov.vn
2. Phòng Thanh Tra:
                 Điện thoại: 02133.798.888 / Email: tt.sotttt@laichau.gov.vn
3. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin:
                 Điện thoại: 0213.3798.798 / Email: bcvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn
4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
                 Điện thoại: 02133.798.799 / Email: ttbcxb.sotttt@laichau.gov.vn
5. Trung tâm CNTT-TT:

                 Điện thoại: 0213.3791.279 / Email: lcict@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Ban Giám đốc Sở(17/05/2023 8:41:52 SA)

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(17/05/2023 11:30:10 SA)

Giới thiệu chung(11/05/2023 11:17:47 SA)

Chức năng - nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông(06/10/2014 9:38:09 SA)

Người phát ngôn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(19/06/2019 8:38:59 SA)

2692 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down