SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Giới thiệu
Người phát ngôn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :19/06/2019 8:39:18 SA)

Người phát ngôn Sở Thông tin và Truyền thông: Giám đốc: Nguyễn Minh Hiệu

Người phát ngôn Sở Thông tin và Truyền thông

 

 
 
Đ/c Nguyễn Minh Hiệu
 
Chức Vụ: Giám đốc
 
Điện thoại: 02133.791.668
 

Tin liên quan

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu(14/08/2023 8:53:41 SA)

Ban Giám đốc Sở(17/05/2023 8:41:52 SA)

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(17/05/2023 11:30:10 SA)

Giới thiệu chung(11/05/2023 11:17:47 SA)

Chức năng - nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông(06/10/2014 9:38:09 SA)

723 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down