SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Tin tức - Chuyên đề
Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
(Ngày đăng :08/01/2023 6:41:56 CH)

Sáng ngày 6/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động báo chí năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Mạnh - Tổng biên tập Báo Lai Châu đồng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Đài PT-TH tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật; Cổng TTĐT tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông…

Tại Hội nghị đánh giá, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch hằng tháng, đột xuất theo sự kiện và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, các ấn phẩm mang tính báo chí tỉnh đã tập trung thông tin, tuyên truyền, phản ánh những vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị nổi bật, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương... Qua đó, nêu bật được ý nghĩa của các sự kiện, truyền tải những nội dung chỉ đạo và yêu cầu đặt ra với cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Lai Châu với hàng trăm nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình, chuyên đề… Chất lượng các tác phẩm báo chí từng bước được nâng lên, đã xuất hiện nhiều tác phẩm có nội dung hay, hình thức thể hiện hấp dẫn.

Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được đẩy mạnh. Duy trì thường xuyên các chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình”. Nội dung phản ánh công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; đăng tải, tuyên truyền những bài viết, nhận định, đánh giá của các chuyên gia trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ uy tín của cơ quan, đơn vị và danh dự cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao khả năng đề kháng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp...

Tại Hội nghị, đại biểu cơ bản nhất trí các nội dung đánh giá trong báo cáo, trên cơ sở đó đã tập trung vào thảo luận, góp ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 như: Các cơ quan chỉ đạo, định hướng và quản lý báo chí tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích; tiếp tục duy trì phối hợp giao ban báo chí định kỳ hằng quý, tổ chức thông tin định kỳ cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí và các trang thông tin điện tử, mạng xã hội; chú trọng “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” gắn với chuyển đổi số; tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh; Tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng tâm là: triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 19/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Đại diện các cơ quan báo chí cũng mong muốn được tạo điều kiện tốt nhất trong công tác tác nghiệp, sáng tạo tác phẩm chất lượng để tham gia các giải báo chí; mở rộng đội ngũ cộng tác viên hoạt động công tác báo chí; khó khăn trong đặt hàng các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, về đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ phóng viên, các cơ quan báo chí và đạt được nhiều kết quả trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 dựa trên đà kết quả đã đạt được trong năm 2022, đề nghị các cơ quan báo chí quán triệt triển khai Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 224-KL/TU năm 2023.

Tập trung tuyên truyền những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh; kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đồng thời phản ánh những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm đến công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng theo phương châm “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu” và pha loãng những thông tin xấu độc, tiến tới phản bác triệt để các thông tin xấu, độc…

Đội ngũ phóng viên thường xuyên rèn luyện bản lĩnh của người làm báo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các cuộc thi; các cơ quan báo chí tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên tham gia các cuộc thi. Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, người làm báo của tỉnh. Các cơ quan báo chí xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân ái, thân tình, đoàn kết, thống nhấn, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.

Về các ý kiến kiến nghị, trao đổi tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu và sẽ trao đổi với các cơ quan chuyên môn để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người làm báo hoạt động nghiệp vụ tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tin liên quan

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(30/03/2023 8:25:43 SA)

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lai Châu phục vụ thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)(21/03/2023 1:51:35 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về năm 2023(07/03/2023 9:43:16 SA)

Một số điều cần biết khi xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc(09/03/2023 8:00:20 SA)

Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(15/03/2023 5:23:32 CH)

2681 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down