SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Tin tức - Chuyên đề
Lai Châu tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính
(Ngày đăng :27/01/2023 4:30:00 CH)

Nhằm đánh giá toàn diện, chính xác, khách quan kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương qua đó chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC. Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 29/12/2022.

Các sở, ban, ngành được xác định Chỉ số CCHC trên 8 lĩnh vực, 40 tiêu chí, 49 tiêu chí thành phần và cấp huyện được xác định Chỉ số cải cách hành chính trên 8 lĩnh vực, 44 tiêu chí, 50 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tác động của cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xác định thông qua phương pháp tự đánh giá (các sở, ban, ngành, các huyện tự theo dõi, đánh giá và cho điểm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện. Điểm tự đánh giá của các đơn vị được Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết) và phương pháp điều tra xã hội học (xin ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau liên quan đến các nội dung cải cách hành chính thông qua phiếu khảo sát điều tra).

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố. Trong đó, 05 cơ quan đặc thù là Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và Văn phòng UBND tỉnh vẫn thực hiện việc đánh giá, chấm điểm nhưng không xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính như các đơn vị khác. Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC theo thứ tự từ cao xuống thấp theo 3 nhóm: Kết quả Chỉ số CCHC của 15 Sở; kết quả Chỉ số của 05 cơ quan đặc thù; kết quả chỉ số CCHC của 8 huyện, thành phố.

Bộ Chỉ số CCHC được ban hành sẽ góp phần công khai minh bạch trong việc so sánh, xếp hạng CCHC hàng năm tại các sở, ban, ngành, các huyện thành phố. Thông qua đó, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở để chủ động cải thiện, nâng cao hiệu quả CCHC./.

Tin liên quan

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(30/03/2023 8:25:43 SA)

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lai Châu phục vụ thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)(21/03/2023 1:51:35 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về năm 2023(07/03/2023 9:43:16 SA)

Một số điều cần biết khi xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc(09/03/2023 8:00:20 SA)

Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(15/03/2023 5:23:32 CH)

2793 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down