SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Tin tức - Chuyên đề
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023
(Ngày đăng :27/01/2023 4:30:18 CH)

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 09/01/2022 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2022. Kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành trong quá trình thực thi công vụ đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.

Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Các hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, khoa học; nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

Tuyên truyền 08 nội dung chính

Một là, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính. Tuyên truyền định hướng chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030 và kết quả triển khai thực hiện.

Hai là, phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính…

Bà là, tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách 3 hành chính ở từng cấp, từng lĩnh vực. Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Bốn là, tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân, tổ chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát quá trình cải cách hành chính.

Năm là, tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Sáu là, tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bảy là, tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính; giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân, tổ chức.

Tám là, tuyên truyền sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp.

Các hình thức tuyên truyền

Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, lý luận chính trị,...Tuyên truyền qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh ở cơ sở, qua cuộc họp ở thôn, bản... Đăng tải tin bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

Duy trì Chương trình “Cà phê doanh nhân” để tuyên truyền, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước. Tăng cường các buổi đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với người dân theo quy định.

Phát triển các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên kênh thông tin đại chúng: Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn...

Tin liên quan

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(30/03/2023 8:25:43 SA)

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lai Châu phục vụ thẩm tra dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)(21/03/2023 1:51:35 CH)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về năm 2023(07/03/2023 9:43:16 SA)

Một số điều cần biết khi xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc(09/03/2023 8:00:20 SA)

Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(15/03/2023 5:23:32 CH)

2693 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down