Trang chủ Chuyên mục tin tức

Xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền và đảm bảo thông tin truyền thông thông suốt, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(Ngày đăng :04/03/2021 3:28:14 CH)

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban bầu cử tỉnh về xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử; tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

       Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin truyền thông thông suốt, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phục vụ thông tin liên lạc trước, trong và sau bầu cử với mục đích nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet; thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh trong suốt quá trình diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; song song với đó Sở cũng đã ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền bầu cử, chỉ đạo Báo, Đài, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác  thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

        Trên cơ sở kế hoạch, Sở đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các cơ quan thông tin, truyền thông. Qua đó, Phòng Bưu chính, Viễn thông - CNTT là bộ phận làm đầu mối giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ tỉnh đến cơ sở. Tham mưu các văn bản để chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng chuyển phát, cung cấp dịch vụ viễn thông, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác bầu cử; đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Tham gia kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị và các phương án đảm bảo hoạt động chuyển phát, thông tin liên lạc thông suốt phục vụ cho cuộc bầu cử. Trung tâm CNTT&TT tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động mạng, ngăn chặn tấn công, phá hoại từ bên trong và bên ngoài, đảm bảo hoạt động ổn định của Trung tâm tích hợp dữ liệu, Hệ thống hộp thư điện tử công vụ và các trang thông tin điện tử của Sở. Thanh tra Sở đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến mạng lưới thông tin liên lạc, an toàn thông tin. Các phòng chuyên môn khác của Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao cùng phối hợp thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

       Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tăng cường đủ lực lượng, phương tiện; thực hiện chế độ trực điều hành và trực vận hành khai thác mạng lưới bưu chính đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày. Ưu tiên chuyển phát nhanh các công điện, chỉ thị, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo chất lượng theo quy định; tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quá trình nhận - chuyển - phát bưu gửi, lưu ý đặc biệt khâu phát; xây dựng phương án để giải quyết những vấn đề có thể xảy ra, tránh để mất, thất lạc, chậm trễ đối với các văn bản liên quan đến công tác bầu cử. Các doanh nghiệp viễn thông tập trung tổ chức, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin và thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành và công tác bầu cử. Chủ động tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống công trình nhà trạm, đường dây thông tin đảm bảo quy chuẩn theo quy định, đảm bảo các hệ thống thiết bị, đường truyền, nguồn điện dự phòng, triển khai xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, di động, internet, cố định, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, nghiêm chỉnh thực hiện chế độ trực điều hành ứng cứu thông tin liên tục 24 giờ/ngày; nâng cao tinh thần cảnh giác phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi, âm mưu lợi dụng mạng lưới viễn thông và internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện tín có nội dung phản động, trái pháp luật và phát tán vi rút phá hoại các trang thông tin điện tử. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên nâng cao tinh thần cảnh giác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật; thực hiện tốt công tác trực Lãnh đạo, điều hành, trực ca, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới bưu chính, chuyển phát, viễn thông - Internet đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ tỉnh đến cơ sở.

         Báo Lai Châu, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điển tử tỉnh, Đài Truyền thanh -Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền qua các tin, bài, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp... Phòng Văn hóa -Thông tin các huyện, thành phố, tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan, hệ thống truyền thanh cấp xã thường xuyên tuyên truyền các thông tin liên quan đến bầu cử trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

         Với sự chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai cũng như xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, Ngành thông tin và truyền thông Lai Châu sẵn sàng đáp ứng kịp thời thông tin liên lạc phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đợt 1 năm 2021.(23/04/2021 9:15:36 SA)

Công điện phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5(23/04/2021 9:03:28 SA)

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4(23/04/2021 9:07:55 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (19/04/2021 4:30:19 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2021(14/04/2021 5:21:34 CH)

139 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.