Trang chủ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Công nghệ thông tin

1. Thẩm định thiết kế sơ bộ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định:

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu địa chỉ: Tầng 7 nhà D trung tâm hành chính chính trị tỉnh  hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng Interner tại địa chỉ: http://sotttt.laichau.gov.vn mục "thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu" hoặc Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://laichau.gov.vn mục "hành chính công".

- Điện thoại: 02313.791.558; Fax: 02313.791.559

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (trừ ngày lễ nghỉ)

   + Sáng từ 7h30 đến 11h30.

   + Chiều  từ 14h00 đến 17h00.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận một cửa tếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì Bộ phận một cửa hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhận kết quả theo lịch hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02313.791.558; Fax: 02313.791.559

- Thời gian trao trả kết quả:  - Sáng từ 7h30 đến 10h30.

                                             - Chiều  từ 14h00 đến 17h00.

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.(trừ ngày lễ nghỉ)

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính;

- Sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Nộp trực tuyến qua mạng Internet.

Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định thiết kế sơ bộ (theo mẫu tại Phụ lục) (bản gốc);

+ Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư của cơ quan chủ quản (nếu có);

+ Thiết kế sơ bộ dự án (bản gốc);

+ Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập thiết kế sơ bộ;

+ Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

+ Bản mềm Báo cáo dự án đầu tư của hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ:     01 (bộ chính)

Thời hạn giải quyết

+ Dự án nhóm B:  Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm B, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, không tính thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ)

+ Dự án nhóm C: Không quá 10 ngày đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể ngày nghỉ, không tính thời gian chủ đầu tư bổ sung hồ sơ).

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Kết quả thẩm định

Lệ phí:

Thẩm định thiết kế sơ bộ:

Mức phí, lệ phí được thu theo định mức theo văn bản sau:

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư (theo mẫu phụ lục )

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý để thực hiện thủ tục hành chính

- Luật giao dịch điện tử số: 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật công nghệ thông tin số: 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phíthực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Thông tư 06/2011/TT-BTTTT, ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư liên tịch số 142/2010/TTLT-BTC-BTTT ngày 22/9/2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin;

- Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin;

- Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển nâng cấp phần mềm nội bộ;

- QĐ số 285/QĐ - UBND ngày 05 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007- 2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành đề án thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế giai đoạn 2015 - 2020./.

Tin liên quan

1. Thẩm định thiết kế sơ bộ(31/08/2017 2:49:54 CH)

156 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.